השוואת פתרונות קורס פייתון תרגיל מס' 1 - בחירת המספר הגדול מבין 10 שהמשתמש מכניס

print “Enter number”
No = int(raw_input())
for i in range(9):
print “Enter another number”
Number = int(raw_input())
if Number > No:
No = Number
print “The biggest Number is %d” % No
print “The biggest Number is {}”.format(No)

הי,

את דוגמאות הקוד כדאי להדביק בין שלושה סימני גרש הפוך ואז יוצא טוב:

print "Enter number"
No = int(raw_input())

for i in range(9):
  print "Enter another number"
  Number = int(raw_input())

  if Number > No:
    No = Number

print "The biggest Number is %d" % No
print "The biggest Number is {}".format(No)

כמה מילים לגבי הפיתרון:

  1. אנחנו אוהבים להתחיל שמות משתנים באות קטנה כך ש number עדיף על Number ו no עדיף על No. ובלי קשר השם no לא מומלץ למשתנה כי לא ברור מה המשמעות שלו. הייתי הולך על largest_number_read_so_far אפילו שהוא ארוך.

  2. היה אפשר לאחד את שתי השורות של ההדפסה ואז קריאה לפקודה אחת:

number = int(raw_input("Enter Number: "))

אבל אין כאן בחירה ראנדומלית של מספרים כפי שמופיע בתחילת התרגיל?

בתרגיל זה לא ביקשו בחירה רנדומלית אל בקשה מהמשתמש להכניס 10 מספרים

מדובר על התרגיל מכאן:
https://www.tocode.co.il/bundles/python/lessons/syntax-lab