קורס Advanced Python3 שיעור פונקציות מסדר גבוה ו Decorators


זהו נושא דיון מלווה לערך המקורי שב־https://www.tocode.co.il/bundles/20/lessons/decorators