קורס Advanced Python3 שיעור התקנה ומושגים בסיסיים


זהו נושא דיון מלווה לערך המקורי שב־https://www.tocode.co.il/bundles/20/lessons/hello-numpy