קורס Advanced Python3 שיעור מסיכת בוליאניות


זהו נושא דיון מלווה לערך המקורי שב־https://www.tocode.co.il/bundles/20/lessons/boolean-masks