קורס Advanced Python3 שיעור טיפוסי משתנים


זהו נושא דיון מלווה לערך המקורי שב־https://www.tocode.co.il/bundles/advanced-python3/lessons/type-hints