קורס Advanced Python3 שיעור שלום פנדס


זהו נושא דיון מלווה לערך המקורי שב־https://www.tocode.co.il/bundles/advanced-python3/lessons/38e0529d-fad4-4bd8-aa70-7b619a53ff36