קורס Advanced Python3 שיעור גישה למידע ועדכון הטבלה


זהו נושא דיון מלווה לערך המקורי שב־https://www.tocode.co.il/bundles/advanced-python3/lessons/dd9671cf-2d1b-4a0d-aef4-0f0dc53b9230