קורס Advanced Python3 שיעור תרגול מתודות מיוחדות


זה נושא דיון מלווה לערך המקורי ב- https://www.tocode.co.il/bundles/advanced-python3/lessons/magic-methods-lab

import json
class AddressBook:
  def __init__(self, filename):
    self.filename = filename
    self.fp = None
    self.contacts = None

  def __enter__(self):
    
    print("__enter__")
    try:
      self.fp = open(self.filename, "r")
    except FileNotFoundError as e:
      self.fp = open(self.filename, "x")
      self.fp.close()
      self.fp = open(self.filename, "r")

    try:
      data = json.load(self.fp)
      self.contacts = data['contacts']
    except Exception as e:
      self.contacts = {}
    return self

  def __exit__(self, exc_type, exc_val, exc_tb):
    print("__exit__")
    if exc_type is None:
      with open(self.filename, 'w') as outfile:
        json.dump({"contacts": self.contacts}, outfile)
        self.fp.close()
    else:
      self.fp.close()
      raise IndexError

  def add(self, name, email):
    self.contacts[name] = email
    # To simulate raising exception
    # raise IndexError("testing")

  def email(self, name):
    return self.contacts[name]

  def __setitem__(self, name, email):
    self.contacts[name] = email

  def __getitem__(self, name):
    return self.contacts[name]

  def __str__(self):
    with open(self.filename) as json_file:
      try:
        data = json.load(json_file)
      except Exception as e:
        pass
      contacts = data['contacts']
      return json.dumps(contacts)
with AddressBook('contacts.json') as ab:
  ab.add('Eve', 'eve@gmail.com')
  ab.add('Alice', 'alice@walla.co.il')

print(ab)

with AddressBook('contacts.json') as ab:
  print(ab.email('Eve'))

with AddressBook('contacts.json') as ab:
  ab['Dan'] = 'dan@gmail.com'

with AddressBook('contacts.json') as ab:
  print(ab['Dan'])

הי,
לא לגמרי הבנתי למה אתה מתעקש ליצור קובץ אם הוא לא קיים ב enter. יכול להיות שאי אפשר ליצור את הקובץ כי אין לך הרשאות או שמישהו הכניס שם קובץ לא תקין.

יכול גם להיות שאחרי שתיצור את הקובץ כשתגיע ל exit תגלה שאתה לא יכול לכתוב אליו כי דברים השתנו מאז ה enter או שפתאום אין לך הרשאות כתיבה.

אני חושב שכדאי:

 1. ב enter לא לנסות ליצור קובץ אלא רק לנסות לפתוח את הקיים. אם לא קיים לשמור מבנה נתונים ריק על self.

 2. ב exit אם לא מצליח לשמור לזרוק Exception כדי שקוד חיצוני יוכל לטפל במצב שהמידע לא נשמר (את זה אני חושב שהקוד הנוכחי שלך כבר עושה)

תיקנתי

def __enter__(self):
        print("__enter__")
    try:
      self.fp = open(self.filename, "r")
      data = json.load(self.fp)
      self.contacts = data['contacts']
    except Exception as e:
      self.contacts = {}

    return self

  def __exit__(self, exc_type, exc_val, exc_tb):
    print("__exit__")
    try:
      self.fp.close()
    except Exception:
      pass

    if exc_type is None:
      with open(self.filename, 'w') as outfile:
        json.dump({"contacts": self.contacts}, outfile)
    else:
      raise IndexError
לייק 1

אגב בשביל להדביק קוד כאן משתמשים באותו כתיב של דיסקורד עם השלושה סימני גרש הפוך