סקריפטים במקום ללכת לאיבוד ב aws

לאמאזון יש יופי של ממשק Web בשביל AWS, רק שמרוב אפשרויות שם קשה למצוא דברים שאמורים להיות פשוטים, או שלפעמים מרגישים שבאמת חסרים שם כפתורים.

בואו נכתוב יחד רשימה של סקריפטים שחוסכים לנו להיכנס ל AWS Console או שעוזרים למצוא מידע שדרך הקונסול אולי קשה למצוא.

אני אתחיל:

הדפסת כל ה Buckets והגודל של כל אחד:

require 'pp'

UNITS = %w(B KiB MiB GiB TiB).freeze

def as_size(number)
 if number.to_i < 1024
  exponent = 0

 else
  max_exp = UNITS.size - 1

  exponent = (Math.log(number) / Math.log(1024)).to_i # convert to base
  exponent = max_exp if exponent > max_exp # we need this to avoid overflow for the highest unit

  number /= 1024**exponent
 end

 "#{number} #{UNITS[exponent]}"
end

s3 = Aws::S3::Resource.new
data = {}

s3.buckets.each do |bucket|
 s = 0
 bucket.objects.each {|o| s += o.size }
 data[bucket.name] = as_size(s)
end

pp(data.sort_by {|_key, value| value })

מחיקת כל ה Buckets:

s3 = Aws::S3::Resource.new
data = {}

s3.buckets.each do |bucket|
  bucket.delete!
end

העברת כל הקבצים מכל ה Buckets ל Bucket יחיד (איחוד באקטים):

def bucket_exists?(buckedef bucket_exists?(bucket)
 s3 = Aws::S3::Resource.new
 s3.bucket(bucket).exists?
end

# the bucket name to which everything else should be copied
target_bucket_name = ARGV.shift
raise 'Usage: $0 <target_bucket_name>' unless target_bucket_name

s3 = Aws::S3::Client.new
resp = s3.list_buckets
resp.buckets.each do |bucket|
 next if bucket.name == target_bucket_name

 objects = s3.list_objects(bucket: bucket.name)
 objects.contents.each do |item|
  src = Addressable::URI.escape('/' + File.join(bucket.name, item.key))
  dest = File.join(item.key)

  puts "Copying file from #{target_bucket_name} file #{src} TO #{dest}"
  s3.copy_object(
   bucket:   target_bucket_name,
   copy_source: src,
   key:     dest
  )
 end
end