קורס Bash Shell Scripts שיעור פענוח מתגים באמצעות getopts


זה נושא דיון מלווה לערך המקורי ב- https://www.tocode.co.il/bundles/bash-shell-scripts/lessons/%D7%A4%D7%A2%D7%A0%D7%95%D7%97-%D7%9E%D7%AA%D7%92%D7%99%D7%9D-%D7%91%D7%90%D7%9E%D7%A6%D7%A2%D7%95%D7%AA-getopts