קורס Bash Shell Scripts שיעור הצגת תפריט באמצעות select


זהו נושא דיון מלווה לערך המקורי שב־https://www.tocode.co.il/bundles/2/lessons/%D7%94%D7%A6%D7%92%D7%AA-%D7%AA%D7%A4%D7%A8%D7%99%D7%98-%D7%91%D7%90%D7%9E%D7%A6%D7%A2%D7%95%D7%AA-select