קורס Bash Shell Scripts שיעור קריאה באמצעות לולאת while


זהו נושא דיון מלווה לערך המקורי שב־https://www.tocode.co.il/bundles/2/lessons/%D7%A7%D7%A8%D7%99%D7%90%D7%94-%D7%91%D7%90%D7%9E%D7%A6%D7%A2%D7%95%D7%AA-%D7%9C%D7%95%D7%9C%D7%90%D7%AA-while