איך הכי נכון להעביר מידע מchild component to parent

היי
אשמח לדעת איך נכון לקבל מידע מ תת קומפוננטה ליותר גבוהה ממנה בעץ

תודה