קורס Docker, Compose and Kubernetes שיעור התקנת הסביבה


זהו נושא דיון מלווה לערך המקורי שב־https://www.tocode.co.il/bundles/37/lessons/installation