קורס Docker, Compose and Kubernetes שיעור מושגים בסיסיים בקוברנטיס


זהו נושא דיון מלווה לערך המקורי שב־https://www.tocode.co.il/bundles/docker/lessons/intro-to-k8s