שאלה לגבי תרגול מחלקות es6

שאלה של תלמיד לגבי תרגול מחלקות ES6

מה הבעיה עם הקוד הבא? למה זה לא עובד?


class LightBlue{
  
  constructor(){
    this.panel = document.querySelector('#panel');
    this.btn = document.querySelector('button');
    
    this.btn.addEventListener('click',this.checkStatus);
  }

  on(){
    this.panel.classList.add('activ');

  }
  off(){
    this.panel.classList.remove('activ');
  }

  

  checkStatus(){
    
    var ch = this.panel.classList.contains('activ');
    console.log(ch);
    if(ch===true){
      this.off();
    }
    else{
      this.on();
      
    }
    
  }
}

var p = new LightBlue();

וקובץ ה HTML:


<!DOCTYPE html>
<!--[if lt IE 7]>   <html class="no-js lt-ie9 lt-ie8 lt-ie7"> <![endif]-->
<!--[if IE 7]>     <html class="no-js lt-ie9 lt-ie8"> <![endif]-->
<!--[if IE 8]>     <html class="no-js lt-ie9"> <![endif]-->
<!--[if gt IE 8]><!--> <html class="no-js"> <!--<![endif]-->
  <head>
    <meta charset="utf-8">
    <meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="IE=edge">
    <title></title>
    <meta name="description" content="">
    <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1">
    <link rel="stylesheet" href="">
  </head>
  <body>
    <style>
    #panel{
      height:100px;
      border:1px solid black;
      

      
    }
    .activ{
      background-color: yellow;
    }
    </style>
   
    <!--[if lt IE 7]>
      <p class="browsehappy">You are using an <strong>outdated</strong> browser. Please <a href="#">upgrade your browser</a> to improve your experience.</p>
    <![endif]-->
    <div id="panel" class="activ"></div>
    <button>click</button>
    <script src="demo2.js" async defer></script>
    
  </body>
</html>

הי,

ניסיתי להפעיל וקיבלתי את השגיאה הבאה:

Uncaught TypeError: Cannot read property 'classList' of undefined
  at HTMLButtonElement.checkStatus (pen.js:23)

הסיבה מוסברת בשיעור ״המשתנה this בקוד טיפול באירוע״ שנמצא כאן:
https://www.tocode.co.il/bundles/html5-web-development/lessons/bind

ובכלל ממליץ לעבור על שיעורים 12-35 בקורס Fornt End Development לפני שאתה ממשיך עם קורס ES6 כאן, כי הרבה מהדברים כאן בנויים על העקרונות של הדברים שבאו לפניהם

בהצלחה
ינון