קורס Front End למתכנתים שיעור המחשה: מימוש Counter בתור קומפוננטה


זהו נושא דיון מלווה לערך המקורי שב־https://www.tocode.co.il/bundles/frontend/lessons/counter-component