קורס Front End למתכנתים שיעור ג'אווהסקריפט וה DOM


זהו נושא דיון מלווה לערך המקורי שב־https://www.tocode.co.il/bundles/frontend/lessons/js-dom

היי, בדוגמא שלך הוספת את התוצאה לתגית
tbody
כמו שהבנתי זאת תגית שהמצאת, למה מלכתחילה הוספת תגית חדשה ולא השתמשת בתגית של הטבלה
table?

תגית tbody היא חלק ממבנה של תגיות טבלה ב HTML:
https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/HTML/Element/tbody

לייק 1