קורס Front End למתכנתים שיעור ניווט בעץ ה DOM


זהו נושא דיון מלווה לערך המקורי שב־https://www.tocode.co.il/bundles/frontend/lessons/dom-navigation