קורס Front End למתכנתים שיעור תרגול HTML Audio


זהו נושא דיון מלווה לערך המקורי שב־https://www.tocode.co.il/bundles/frontend/lessons/html-audio-lab

שלום,
מצרפת את התרגיל השני - משחק הכסאות.
בפונקציה startAudioAndRaffleNumToStop אני משתמשת ב-promise עבור טיימר שמפסיק את המנגינה.
השאלה שלי האם יש דרך יותר קצרה לכתוב את כל הפונקציה בתוך ה-then כך שה-this יהיה ה-Game, בלי הצורך להגדיר את הפונקציה מבחוץ?
אותה הבעיה היתה לי בפונקציה - startTimeReturnPromise שמחזירה את ה-promise.
כאשר כתבתי את הפונקציה כולה בתוך ה-new Promise, כשניסיתי להשתמש שם ב-this הוא היה undefine,
אשמח לתשובות וגם להערות על הפתרון.
תודה רבה!

נ.ב - האם בקורס החדש יש שעור על promise? לא מצאתי אותו…

HTML

<!DOCTYPE html>
<html>
  <head>
    <meta charset="UTF8">
    <link rel="stylesheet" href="chairsGame.css">
    <link rel="stylesheet" href="https://maxcdn.bootstrapcdn.com/bootstrap/4.0.0/css/bootstrap.min.css" integrity="sha384-Gn5384xqQ1aoWXA+058RXPxPg6fy4IWvTNh0E263XmFcJlSAwiGgFAW/dAiS6JXm" crossorigin="anonymous">
  </head>
  <body>
    <h2 id="title">משחק הכסאות</h2>
    <button class="btnStart">התחל במשחק</button>
    <div class="container">
      
    </div>
    <button class="btnAgain"> נגן שוב והורד כסא </button>
    <script src="chairsGame.js"></script>
  </body>
</html>

CSS

#title {
  margin: 55px;
  text-align: center;
}

img{
  display: none;
}

.btnStart {
  margin-left: calc(50% - 58px);
}

.btnAgain{
  display: none;
  margin-top: 55px;
  margin-left: calc(50% - 58px);
}

.container {
  text-align: center;
  font-size: 100px;
}

JS

class Game {
  constructor(container,ammountOfChairs) {
    this.btnStart = document.querySelector('.btnStart');
    this.btnAgain = document.querySelector('.btnAgain');

    this.ammountOfChairs = ammountOfChairs;
    this.container = container;
    this.myAudio = new Audio ("song.mp3");
    this.numToStopAudio = 0;

    this.btnStart.addEventListener('click',this.startGame.bind(this));
    this.btnAgain.addEventListener('click',this.againGame.bind(this));
  }
  
  startGame() {
    this.btnStart.style.display = 'none';
    this.createImages();
    this.startAudioAndRaffleNumToStop();
  }

  createImages() {
    const frag = document.createDocumentFragment(); 
    for(let i=0 ;i<this.ammountOfChairs;i++) {
      const img = document.createElement('img');
      img.src = "chair.jpg";
      img.style.width = `${100/this.ammountOfChairs}%`;
      img.style.display ='inline-block';
      frag.appendChild(img);
    }
    this.container.innerHTML = '';
    this.container.appendChild(frag);
  }
  
  raffle() {
    this.numToStopAudio = Math.floor(Math.random()*20);
  }

  startAudioAndRaffleNumToStop() {
    this.myAudio.play();
    this.raffle();
    this.startTimeReturnPromise().then(this.afterEndTime.bind(this));
  }

  afterEndTime() {
    this.myAudio.pause();
    this.myAudio.currentTime = 0;
    this.btnAgain.style.display = 'block';
  }

  setTimeOutStart(resolve) {
    setTimeout(resolve,this.numToStopAudio*1000);
  }

  startTimeReturnPromise() {
    return new Promise(this.setTimeOutStart.bind(this));
  }

  againGame() {
    this.btnAgain.style.display = 'none';
    this.ammountOfChairs--;
    if(this.ammountOfChairs>0) {
      this.createImages();
      this.startAudioAndRaffleNumToStop();
    }
    else{
      this.container.innerHTML = '- - - סוף - - -';
    }
  }
}

const container = document.querySelector('.container');
const gameChairs = new Game(container,10);