קורס Front End למתכנתים שיעור מערכים ב JavaScript


זהו נושא דיון מלווה לערך המקורי שב־https://www.tocode.co.il/bundles/frontend/lessons/js-arrays

היי
בדקה 6:02 נראה שאתה רץ בלולאה, וכל פעם מגדיר מחדש את המשתנה clr, והוא גם מוגדר כ const.
האם זה לא סותר את המשמעות של const?
אולי היה עדיף מלפני הלולאה להגדיר את המשתנה הזה ב let, ואז כל פעם לשנות אותו בתוך הלולאה?

הי,

כן זה קטע מעניין ב JavaScript ובגלל זה רציתי להראות אותו. המילה const מסמנת שבתוך גוף הלולאה הערך של המשתנה לא ישתנה והוא תמיד יחזיק את האלמנט שעליו אתה עובד