קורס Front End למתכנתים שיעור פיתוח קוד מונחה עצמים ב JavaScript


זהו נושא דיון מלווה לערך המקורי שב־https://www.tocode.co.il/bundles/frontend/lessons/javascript-class-syntax