קורס Front End למתכנתים שיעור אחסון מידע בדפדפן עם localstorage


זהו נושא דיון מלווה לערך המקורי שב־https://www.tocode.co.il/bundles/frontend/lessons/localstorage

תיקון קטן כתבת כך :

 const dataString = localStorage.getItem("fromData");
 const fromData = JSON.parse(dataString);
 writeDataToFrom(fromData);

function writeDataToFrom(data){
 const names = Object.keys(data);
 let inp;
 for(let name of names){
    inp = form.querySelector(`[name = ${name}]`);
    if(inp){
        inp.value = data[name];
    }
 }
}

צריך לעשות בדיקה במידה ולא היה שום ערך בlocalstorage.fromData

if(localStorage.fromData){

const dataString = localStorage.dataINPUTS;

const fromData = JSON.parse(dataString);

writeDataToFrom(fromData);

}

אם לא בפעם הראשונה שהתוכנית תרוץ תהיה שגיאה כשננסה לעשות המרה JSON.parse(dataString) כי הוא null

לייק 1

תודה רשמתי את הקוד המתוקן בטאב ״טקסט״