קורס Front End למתכנתים שיעור מצב בטוח Strict Mode


זהו נושא דיון מלווה לערך המקורי שב־https://www.tocode.co.il/bundles/frontend/lessons/strict-mode