קורס Front End למתכנתים שיעור המשתנה this בקוד טיפול באירוע


זהו נושא דיון מלווה לערך המקורי שב־https://www.tocode.co.il/bundles/frontend/lessons/this-and-events

מה עושים אם אני רוצה גם את ה this וגם את ה event שהפעין אותו בתוך הפונקציה?

יכול להראות קוד לדוגמא? לא בטוח שהבנתי את השאלה

       'details', 'look for', 'garden','question', 'size', 'box','join', 'width'];
    
class lookFor{
  constructor(el){
    el.innerHTML = `look for: <div> (write somthing to look for it in the list) </div><input type="search"><select></select>`;
    this.input = el.querySelector('input');
    this.input.addEventListener('keyup',this.options);
    this.input.style.width = '200px';
    this.option = el.querySelector('select');
    this.option.addEventListener('checked', this.found.bind(this));
    this.option.style.width = '200px';
    this.option.style.display = 'none';
    this.root = el;
  }
  options = () => {
    this.option.innerHTML = '';
    for( let i = 0; i < words.length; i++){
      if(words[i].indexOf(this.input.value)!=-1){
        const newOption = document.createElement('option');
        newOption.textContent = words[i];
        this.option.appendChild(newOption);
        this.option.size = this.option.childNodes.length;
        this.option.style.display = 'block';
      }
    }
  }
  found(event){
    const text = event.target.value;
    this.input.value = text;
    this.option.style.display = 'none';
  }
}

  const el = document.createElement('div');
  document.body.appendChild(el);
  const lookfor = new lookFor(el);```

תרגיל 2 בשיעור תיבת חיפוש אם השלמה אוטומטית

סליחה, נפלה השורה הראשונה, מצורף אתחול המערך שנחתך

const words = ['hello', 'I am happy', 'I am sorry', 'I love you', 'button', 'corrent',
       'details', 'look for', 'garden','question', 'size', 'box','join', 'width'];
    ```

אני רואה שבנית את הקוד נכון - הפונקציה found נקראת עם ה this הנכון והיא תקבל בתור פרמטר את אוביקט תיאור האירוע. איזה משתנה חסר?