קורס Front-End Web Development שיעור CSS Selectors


זה נושא דיון מלווה לערך המקורי ב- https://www.tocode.co.il/bundles/html5-web-development/lessons/css-selectors

הי ינון,

בתוך הגדרת ה-form ישנם labelים שמקבלים class name ובהמשך for למשל:
image

ויש עוד דוגמאות מתוך קוד הגדרת ה-form:
image

ממה שאני רואה, שם שמופיע בתוך for זהה להגדרות id-ים שמופיעים לצד הגדרת תגית input אבל בחיבור בין class ל-for, לא הבנתי האם זה משמש לקישור בין הגדרת תגית label עם תגית input?

הי,
אין קשר בין class ל for - אלה שני דברים שונים לשתי מטרות שונות:

  1. קלאס משמש כדי שנוכל לעצב את האלמנט דרך CSS

  2. מאפיין for מתאים ל ID של input כדי שדפדפן ידע את הקשר בין תווית לבין שדה ה input המתאים לה. בצורה כזאת כשלוחצים על התווית הפוקוס עובר לשדה ה input, ותוכנות שמקריאות את המסך יודעות להקריא את התווית ליד שם ה input המתאים.

במקרים שלא רוצים להשתמש ב ID אפשר לשים את ה input בתוך ה label למשל הקוד הבא:

<label>
  Email
  <input type="email" name="email" />
</label>