קורס Front-End Web Development שיעור תרגול Directives


זה נושא דיון מלווה לערך המקורי ב- https://www.tocode.co.il/bundles/html5-web-development/lessons/angular-directives-lab

תרגיל 1: מה לא בסדר? למה זה בכלל לא מזהה את ההנחיה?

בעת ״רישום״ Directive בפקודה:

app.directive('LightBulb', LightBulb);

השם חייב להתחיל באות קטנה לכן תרצה לכתוב שם:

app.directive('lightBulb', LightBulb);