קורס Front-End Web Development שיעור Services


זה נושא דיון מלווה לערך המקורי ב- https://www.tocode.co.il/bundles/html5-web-development/lessons/angular-services

איך ב- JS אני מודיע לקוד לטעון עוד קובץ של JS - כמו שיש import - בשפות אחרות
אני מתכוון בלי לכתוב בתוך ה-HTML - אלא שב- HTML יהיה כתוב רק את הקובץ הראשי שלי - ואם הקוד צריך הגדרות נוספות מקבצים אחרים שיטען אותם בעצמו

הסבר מלא בשיעור על נושא מודולים כאן:
https://www.tocode.co.il/bundles/es6/lessons/modules