קורס Front-End Web Development שיעור שילוב אנגולר עם קוד חיצוני


זה נושא דיון מלווה לערך המקורי ב- https://www.tocode.co.il/bundles/html5-web-development/lessons/angular-digest

בוידאו הסברת שכדי לחבר SERVICE מאנגולר משתמשים ב- inject
ובטקסט הנלווה לשיעור מופיע תחביר לא ברור ואחר

angular.module('myApp').controller('mainController', ['$scope', MainController]);

לא ברור מה כתוב פה ? הרי controller - מצפה לקבל שני משתנים השם והפונקציה

זה אותו הדבר רק בכתיב שונה. בפרמטר השני ל controller אפשר להעביר גם מערך ואז הערך האחרון שם הוא הפונקציה וכל מה שבא קודם זה התלויות

לייק 1