קורס Front-End Web Development שיעור העברת פרמטרים להנחיה


זה נושא דיון מלווה לערך המקורי ב- https://www.tocode.co.il/bundles/html5-web-development/lessons/directives-bind

לא הבנתי בהנחיות כל המאפיינים הללו שאתה משתמש זה מילים שמורות? Delta, iinit…

לא מילים שמורות אלא פשוט הדברים שכתובים בתוך bindToController:

    bindToController: {
      scoreDelta: '@',
      score:'='
    },

לא הצלחתי להבין לגמרי בקישור של פונקציה - איך הועבר האינדקס - איך בדיוק הקשר נוצר בין סתם שם של משתנה לבין פרמטר שנקרא בכלל index

איך הגדרנו לפונקציה שcontroler שתקבל את השירות scope$

function($scope)

אלה כולן מילים שמורות של אנגולר. העברת המידע נעשית באופן אוטומטי - אנגולר מזהה את המילים השמורות וממלא אותן בתוכן הרלוונטי.

אבל היינו צריכים להגדיר injected?

מה הכוונה? על איזה שורת קוד אתה מדבר?

אמרנו שאנחנו צריכים להגדיר לאנגולר עם איזה שירותים אנחנו רוצים להשתמש…

function($scope)

כן התכוונתי שהשם $scope הוא מילה שמורה. כמו $event שהיה במקום אחר או $index. אתה מגדיר מה אתה רוצה ואנגולר מעביר לך את הדבר המתאים לפי השם

לייק 1