קורס Front-End Web Development שיעור טעינת כללי עיצוב


זה נושא דיון מלווה לערך המקורי ב- https://www.tocode.co.il/bundles/html5-web-development/lessons/css-style-rules