קורס Front End למתכנתים שיעור מאפיינים של יישומים גדולים


זהו נושא דיון מלווה לערך המקורי שב־https://www.tocode.co.il/bundles/frontend/lessons/web-applications