קורס Front End למתכנתים שיעור פיתוח מערכות אינטרנט: פרונטאנד ובקאנד


זהו נושא דיון מלווה לערך המקורי שב־https://www.tocode.co.il/bundles/35/lessons/02-frontend-backend