קורס Front End למתכנתים שיעור תרגול: פיתוח עמודי אינטרנט


זהו נושא דיון מלווה לערך המקורי שב־https://www.tocode.co.il/bundles/35/lessons/05-web-exercise

מה הכוונה להשתמש בתגית עוגן (a) כדי שיהיה אפשר לראות את שני הדפים? רק כדי שקובץ אחד לא ידרוס את השני או שזה משהו יותר מורכב מזה?

הי פשוט שיהיו שני קבצים ושיהיה קישור ביניהם באמצעות:

<a href="..." />