קורס Front End למתכנתים שיעור טיפול באירועים עבור הילדים


זהו נושא דיון מלווה לערך המקורי שב־https://www.tocode.co.il/bundles/35/lessons/events-delegation