קורס Front End למתכנתים שיעור תרגול: חיבור קומפוננטות


זהו נושא דיון מלווה לערך המקורי שב־https://www.tocode.co.il/bundles/35/lessons/components-lab