קורס Frontend - תגית הDIV

כרגע אני מסיים את החלק של הhtml בקורס וראיתי את תגית הdiv במהלך השיעורים.
אך לא ראיתי שפרטת עליה, האם תפרט עליה בהמשך או בקורס אחר?

יש הסבר על התגית הזו בשיעור מספר 8 בדקה:2:29.
https://www.tocode.co.il/bundles/frontend/lessons/html-layout?tab=video