קורס git שיעור הגדרת גיט על פרויקט ראשון


זה נושא דיון מלווה לערך המקורי ב- https://www.tocode.co.il/bundles/git/lessons/versioning-your-first-project

איך מחברים את Visoul stusio k- GIT?

עשיתי את השלבים עם ה- commit - ומשום מה הוא לא הראה לי את השלב של מי אני ? איך זה יכול להיות ?

לגבי גיט ו VS Code:

לא הראה את השלב של מי אני - בהחלט ייתכן שכבר יש הגדרה כזו אצלך על המכונה. בהמשך הקורס יש שיעור על קבצי ההגדרות של גיט ושם תראה איפה הגדרה זו נשמרת (וכך תוכל לוודא שהיא כבר קיימת או לשנות אותה).

עשיתי הכל כצו שצריך וזה השגיאה שאני מקבלת

                                                           # Please enter the commit message for your changes. Lines starting
# with '#' will be ignored, and an empty message aborts the commit.
#
# On branch master
#
# Initial commit
#
# Changes to be committed:
#    new file:  .buckconfig
#    new file:  .eslintrc.js
#    new file:  .flowconfig
#    new file:  .prettierrc.js
#    new file:  .vscode/settings.json
#    new file:  .watchmanconfig
#    new file:  App.js
#    new file:  Screens/DetaliesUser.js
#    new file:  Screens/Users.js
#    new file:  __tests__/App-test.js
#    new file:  android/.gradle/6.0.1/executionHistory/executionHistory.bin
#    new file:  android/.gradle/6.0.1/executionHistory/executionHistory.lock
#    new file:  android/.gradle/6.0.1/fileChanges/last-build.bin
#    new file:  android/.gradle/6.0.1/fileContent/fileContent.lock
#    new file:  android/.gradle/6.0.1/fileHashes/fileHashes.bin
#    new file:  android/.gradle/6.0.1/fileHashes/fileHashes.lock
#    new file:  android/.gradle/6.0.1/fileHashes/resourceHashesCache.bin
#    new file:  android/.gradle/6.0.1/gc.properties
#    new file:  android/.gradle/6.0.1/javaCompile/classAnalysis.bin
C:/Users/itzik/Desktop/reactNativeUsers/react-native/.git/COMMIT_EDITMSG [unix] (05:18 07/07/2020)       1,0-1 Top<:/Users/itzik/Desktop/reactNativeUsers/react-native/.git/COMMIT_EDITMSG" [converted][unix] 36290L, 2730856C

הי,

אני לא רואה ממה שהדבקת כאן מהי הפקודה שרשמת - יכולה לכתוב אותה גם?
על פניו נראה שלא רשמת הודעת קומיט

תודה רבה
הסתדרתי ייתכן שזו הייתה הבעיה

לייק 1

הייי ינון יש לי שאלה:
כתבתי git add .
ואז git commit
ואז הוא קפץ לשגיאה הזו:
(ראיתי שכבר הוצגה שאלה כזאת אך ללא פתרון)

Please enter the commit message for your changes. Lines starting

with ‘#’ will be ignored, and an empty message aborts the commit.

On branch master

Your branch is up to date with ‘origin/master’.

Changes to be committed:

modified: .vs/BabyAppApi/v15/.suo

modified: .vs/BabyAppApi/v15/Server/sqlite3/storage.ide-shm

modified: .vs/BabyAppApi/v15/Server/sqlite3/storage.ide-wal

new file: .vs/ProjectSettings.json

new file: .vs/VSWorkspaceState.json

new file: .vs/final project/v15/.suo

new file: .vs/slnx.sqlite

modified: BabyAppApi/obj/Debug/BabyAppApi.csproj.CoreCompileInputs.cache

new file: BabyAppApi/obj/Release/BabyAppApi.csproj.CoreCompileInputs.cache

new file: BabyAppApi/obj/Release/BabyAppApi.csprojAssemblyReference.cache

modified: Dal/obj/Debug/Dal.csprojAssemblyReference.cache

new file: Dal/obj/Release/Dal.csproj.CoreCompileInputs.cache

modified: Dto/obj/Debug/Dto.csprojAssemblyReference.cache

new file: Dto/obj/Release/Dto.csproj.CoreCompileInputs.cache

modified: babyapp/.vscode/launch.json

new file: babyapp/debug.log

modified: babyapp/src/App.css

modified: babyapp/src/App.js

new file: babyapp/src/components/Footer.js

modified: babyapp/src/components/Login.js

new file: babyapp/src/components/Main.js

new file: babyapp/src/components/Product.js

modified: babyapp/src/components/Sign-up.js

modified: babyapp/src/components/error.js

new file: babyapp/src/css/Main.css

modified: babyapp/src/index.js

modified: babyapp/src/logo.svg

modified: sql/DataBase.sql

new file: “\327\240\327\231\327\252\327\225\327\227 \327\244\327\250\327\225\327\231\327\247\327\230 - \327\251\327\234\327\221 \327\250\327\220\327\251\327\225\327\237.txt”

renamed: “\327\244\327\225\327\240\327\247\327\246\327\231\327\225\327\252 \327\221C# \327\234\327\244\327\250\327\225\327\231\327\231\327\247\327\230 \327\222\327\236\327\250.docx” -> “\327\244\327\225\327\240\327\247\327\246\327\231\327\225\327\252 \327\221C# \327\234\327\244\327\250\327\225\327\231\327\231\327\247\327\230 \327\222\327\236\327\250.txt”

כשאני מנסה לסגור הוא כותב:
image צילום מסך 2020-11-04 121225

ההודעה מגיעה בגלל ש git מפעיל עורך טקסט בשם vi כדי שתקליד בו את הודעת הקומיט.

לכל קומיט יש “הודעת קומיט” שהיא הטקסט שנשמר ליד הקומיט. הטקסט הזה הוא מאוד חשוב כי הוא מאפשר לך אחר כך להיזכר מה עשית בקומיט הזה. אפשר לקרוא קצת על הודעות קומיט מועילות יותר ופחות בפוסט שלי כאן:

עכשיו לשאלה שלך נשמע שלא הסתדרת עם עורך הטקסט שגיט פתח. אפשר בקלות להחליף את העורך ל nodepad למשל אם כותבים בשורת הפקודה:

git config --global core.editor notepad

אפשרות נוספת היא לדלג על עורך הטקסט ולכתוב את הודעת הקומיט ישר משורת הפקודה כשעושים קומיט:

git commit -m "my cool commit message"

למרות שבעולם האמיתי בדרך כלל נרצה לכתוב הודעות יותר מפורטות ולכן כדאי להשתמש בעורך טקסט נפרד.

שלום,
פעלתי לפי ההוראות,
כשאני לוחצת על מקש ימני אין אפשרות של git,
מה יכולה להיות הבעיה?

זה בסדר
סגרתי את git bash,
ואז ראיתי את האפשרות git בפרויקט

לייק 1