קורס HTML5 Web Development שיעור מימוש פקד תיבת טקסט


זה נושא דיון מלווה לערך המקורי ב- https://www.tocode.co.il/bundles/html5-selfstudy/lessons/28336876-786c-482a-b0be-7a77e9031114