קורס HTML5 Web Development שיעור שילוב מספר פקדים


זה נושא דיון מלווה לערך המקורי ב- https://www.tocode.co.il/bundles/html5-selfstudy/lessons/3466584e-a4fc-4589-becf-6063c549389b