שימוש במודול http בקורס Node JS

כתבו תוכנית Node המשתמשת ב swapi.co כדי להדפיס את שמות כל הסרטים בהם הופיע Luke Skywalker
היי אני תלמיד חדש
אני מנסה להבין אם צריך בבקשה אחת לקבל את הג’ייסון של השחקן
ואז עבור כל סרט ליצור בקשה חדשה ולגשת לtitle שלו
בכל מקרה אם למישהו יש פתרון אני אשמח אני מסתבך עם המעבר על הג’ייסונים

הי ברק,

תיאור מדויק - תתחיל עם בקשה ראשונה בשביל להביא את ה json לשחקן, ואחרי זה עבור כל סרט תוציא בקשה נוספת כדי לקבל את שם הסרט.

איפה בדיוק אתה מסתבך? רוצה לשתף קוד שכתבת שלא עובד ונוכל להמשיך משם יחד?


function lukeWalker() {
 const https = require("https");
 const url = require("url");

 const myUrl = new url.URL("https://swapi.co/api/people/1/");
 const req = https.request(myUrl);

 req.on("response", function(res) {
  res.on("data", function(chunk) {
   listOfFilms = JSON.parse(chunk).films;
   getFilmsNames(listOfFilms);
  });
 });

 req.on("error", function(err) {
  console.log("error:", err);
 });
 req.end();
}
function getFilmsNames(listOfFilms) {
 for (let film of listOfFilms) {
  const https = require("https");
  const url = require("url");

  const filmUrl = new url.URL(film);
  const req = https.request(filmUrl);
  let body = [];
  req.on("response", function(res) {
   res.on("data", function(chunk) {
    console.log(String(chunk) + "\n");
   });
  });
  req.on("error", function(err) {
   console.log("error:", err);
  });
  req.end();
 }
}
lukeWalker();

זה הקוד שכתבתי
יש פונקציה אחת בשם ()lukewalker שמקבלת את הגייסון של השחקן ואז שולחת לפונקציה שרצה בלולאה ויוצרת בקשה עבור כל סרט
זה אכן מדפיס לי סטרינג עם הנתונים עבור כל סרט אך משום מה אני לא מצליח לגשת לשדות

ttps://swapi.co/api/species/34/",“https://swapi.co/api/species/15/",“https://swapi.co/api/species/35/”,“https://swapi.co/api/species/20/”,“https://swapi.co/api/species/23/”,“https://swapi.co/api/species/24/”,“https://swapi.co/api/species/25/”,“https://swapi.co/api/species/26/”,“https://swapi.co/api/species/27/”,“https://swapi.co/api/species/28/”,“https://swapi.co/api/species/29/”,“https://swapi.co/api/species/30/”],“created”:“2014-12-20T18:49:38.403000Z”,“edited”:“2015-04-11T09:45:44.862122Z”,“url”:"https://swapi.co/api/films/6/”}