פונקצית קלבק בinput

שלום,
בריאקט ל- input יש מתודה שנקראת onChange, למתודה הזאת ניתן להעביר פונקציה שמקבלת פרמטר event.target.value .
בשיעור מס’ 14 ניתן לראות שאפשר להעביר callback ל input, ולפונקציה הזאת ניתן לקבל עוד פרמטר שזה הitem.

לא הבנתי מהיכן מגיע המידע הזה, ומדוע אי אפשר להוסיף את זה בפונקציה המקורית (ללא הקלבק)?

הי לא בדיוק הבנתי את השאלה יכול להדביק כאן את הקוד שבלבל אותך?

<input type=“checkbox” onChange={ (e) => toggelItem(e.target.checked, item)} />