קורס פייתון int and str

num = int(input('select number'))

if len(num) < 5:
    print('tov')
if num % 5 == 0:
    print('5')
elif num % 6 == 0:
    print('6')
elif num % 7 ==0:
    print('7')
else:
    print('lo tov')

ניסיתי להכניס את הפקודה len אבל זה אומר שהיא לא עובדת כי היא מופיע בSTR איך אני הופך אותה לINT אם אפשרי

הוא צודק. פקודת len מחשבת אורך של מחרוזת ואתה צריך אורך של מספר

האפשרות הכי קלה לנו היא להפוך את המספר למחרוזת:

print(len(str(10)))

אפשרות קצת יותר קלה למחשב היא לחשב את מספר הספרות במספר:

import math
math.floor(math.log10(num)) + 1