קורס JavaScript ES6/7/8 שיעור הגדרת משתנים: המילים let ו const


זהו נושא דיון מלווה לערך המקורי שב־https://www.tocode.co.il/bundles/19/lessons/let-and-const