קורס JavaScript ES6/7/8 שיעור מחלקות ותכנות דינמי


זה נושא דיון מלווה לערך המקורי ב- https://www.tocode.co.il/bundles/es6/lessons/dynamic-classes

בקוד מודבק מתחת לוידאו למטה בשורה : factors.forEach(function(prop)
חסר חץ :flushed::blush:

הי,

שני הכתיבים נכונים - וכאן יש הרחבה על ההבדל ביניהם:
https://www.tocode.co.il/bundles/es6/lessons/arrow-functions