קורס JavaScript for Developers שיעור המשתנה this בקוד טיפול באירוע


זה נושא דיון מלווה לערך המקורי ב- https://www.tocode.co.il/bundles/javascript/lessons/bind