קורס JavaScript for Developers שיעור תחביר מחלקות


זה נושא דיון מלווה לערך המקורי ב- https://www.tocode.co.il/bundles/javascript/lessons/classes-syntax