קורס JavaScript for Developers שיעור תרגיל סיכום: הוספת מסך עזרה למשחק תפוס ת׳אדום


זה נושא דיון מלווה לערך המקורי ב- https://www.tocode.co.il/bundles/javascript/lessons/%D7%AA%D7%A8%D7%92%D7%99%D7%9C-%D7%A1%D7%99%D7%9B%D7%95%D7%9D-%D7%94%D7%95%D7%A1%D7%A4%D7%AA-%D7%9E%D7%A1%D7%9A-%D7%A2%D7%96%D7%A8%D7%94-%D7%9C%D7%9E%D7%A9%D7%97%D7%A7-%D7%AA%D7%A4%D7%95%D7%A1-%D7%AA%D7%B3%D7%90%D7%93%D7%95%D7%9D