קורס JavaScript TDD with Jasmine שיעור קוד שקשה לבדוק אותו


זהו נושא דיון מלווה לערך המקורי שב־https://www.tocode.co.il/bundles/13/lessons/writing-hard-to-test-code