קורס Node.JS שיעור פיתוח API ב Express


זה נושא דיון מלווה לערך המקורי ב- https://www.tocode.co.il/bundles/nodejs/lessons/30-api-express

היי
האם יש אפשרות בקוד הנ"ל לבנות את הHTML מתוך הHTML או רק בJS ?

async function refresh() {
  const messages = await $.get('/api/v1.0/messages');
  $('ul').html('');
  $.each(messages, function() {
    $('ul').append(`<li>${this.from} - ${this.text}</li>`);
  });
}

הי,

אתה מתכוון לבנות את ה HTML הזה ב EJS בצד השרת? אם כן אז זה בדיוק מה שראינו בשיעורים הקודמים. כאן השיעור הוא על פיתוח API אז הקוד שצורך אותו ובונה את ה HTML הוא קוד צד לקוח.

מצד שני אם אתה שואל אם יש מנגנון דומה ל EJS בצד הלקוח התשובה גם כן חיובית - לדעתי זו ספריה די טובה ופשוטה:
https://handlebarsjs.com/

אבל רוב המתכנתים היום יעדיפו ספריה קצת יותר רצינית כמו React או Vue או Angular. לגבי React יש קורס פה באתר.